فرارسیدن نوروز باستانی را به دانشگاهیان محترم تبریک می گوییم فرارسیدن نوروز باستانی را به دانشگاهیان محترم تبریک می گوییم AWT IMAGE
AWT IMAGE
img_yw_news
چهارشنبه 1393 اسفند 27

ساخت فوتوکاتاليست قابل بازيافت جهت تصفيه‌ آب‌های آلوده توسط پژوهشگران دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1393 اسفند 27

ارتقای دانشگاه در نظام رتبه­بندی بين­المللی ISC

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 اسفند 26

پيام نوروزی سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

arshiv_news