فرا رسیدن رمضان ماه میهمانی خدا و اجابت دعا، مبارک باد <a href="http://www.uma.ac.ir/index.php?site=science&slct_pg_id=58&sid=1&slc_lang=fa">دانشکده علوم  پابه</a> سردرب دانشگاه محقق اردبیلی کتابخانه مرکزی دانشگاه دانشکده علوم کشاورزی دانشکده  فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مسجد دانشگاه
AWT IMAGEAWT IMAGE
img_yw_news
دوشنبه 1393 تیر 30

انتخابات رياست دانشکده علوم رياضی برگزار شد

انتخابات رياست دانشکده علوم رياضی با حضور اعضای هيأت علمی اين دانشکده برگزار گرديد... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1393 تیر 29

پيام سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی در حمايت از مردم مظلوم فلسطين

پيام سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی در حمايت از مردم مظلوم فلسطين و محکوم نمودن جنايت های رژيم اشغالگر قدس... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1393 تیر 25

مسابقات واليبال جام رمضان کارکنان دانشگاه محقق اردبيلی به پايان رسيد

مسابقات واليبال جام رمضان کارکنان دانشگاه با قهرمانی تيم معاونت دانشجويی به پايان رسيد... ادامه...

arshiv_news