AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
img_yw_news
چهارشنبه 1394 اردیبهشت 16

شرکت 52 تن از دانشجويان دانشگاه محقق در بيستمين المپياد علمی- دانشجويی قطب 4

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1394 اردیبهشت 15

آيين تجليل از اساتيد با حضور روسای ادوار دانشگاه

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 اردیبهشت 14

برگزاری مراسم اعتکاف در دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

arshiv_news