مناظر برفی از دانشگاه (93/12/3) مناظر برفی از دانشگاه (93/12/3) مناظر برفی از دانشگاه (93/12/3) مناظر برفی از دانشگاه (93/12/3)
img_yw_news
پنجشنبه 1393 اسفند 7

برگزاری همايش افتتاح سال جهانی نور در دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1393 اسفند 6

نشست صميمی سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی با اعضای تيم بسکتبال دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکيه

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1393 اسفند 6

برگزاری جشن ميلاد حضرت زينب(س) در دانشگاه

ادامه...

arshiv_news