AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

جلسه هماهنگی کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناتولی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

اعزام تیم های والیبال و شطرنج دانشگاه محقق اردبیلی به مسابقات بین المللی ترکیه

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

دومین دوره مسابقات برنامه نویسی MCPCدر دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

تجلیل هیات رئیسه دانشگاه از رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش روز معمار در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

arshiv_news