[صفحه اصلی ]     [ English ]  
University of Mohaghegh Ardabili
Section Home Section Information Section Contact   دانشگاه محقق اردبیلی     University of Mohaghegh Ardabili   Section english Home
:: ::
:: اعضا - b_esmaeelpour ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر بهروز اسماعيل پور | برگشت به صفحه کارنامه علمي | [نسخه ويژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  اثر هینوکیتیول، اسید آبسایزیک، تیدیازورون، پاکلوبوترازول و زغال فعال بر غده ¬ زایی درون شیشه ¬ ای سیب ¬ زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد. حسن ملکی لجایر

  تاثير تنش خشكي و قارچ ميكوريز بر رشد و متابوليت هاي ثانويه مرزه. . پایان نامه کارشناسی ارشد. پریسا جلیل وند

  تاثیر ورمی کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده بر رشد ومتابولیتهای ثانویه دو گونه گیاه دارویی مرزه و ریحان. مهدی رحمانیان

  ارزیابی پرورش قارچ شاه صدف بر روی ضایعات کشاورزی- فاطمه بیرانوند

  بررسی تاثير کودهای بیولوژیک و آلی بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه- سید رسول ضیاتبار احمدی

  بررسی تاثير نانو سیلور، هینو کیتیول، اسید هیومیک در مقایسه با تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزيانتوس- سمکو قلعه شاخانی

  تاثیر برخی کودهای آلی بر رشد و عملکرد اسانس نعناع- زهرا کیانی

  اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و عملکرد اسانس ترخون – سیده فاطمه حاتمی شاه خالی

  پرورش قارچ های صدفی بر روی ضایعات کشاورزی و ارزیابی غلظت عناصر معدنی و فلزات سنگین در آنها- مجتبی صفره

  مقایسه شاخص های رشد، عملکرد و صفات کیفی کاهو رقم « سیاهو» در کشت ارگانیک و مرسوم " آقای ناصرامانی

  تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و اسید اسکوربیک بر رشد و شاخص ¬ های فیزیولوژیک جعفری در شرایط تنش خشکی- زینب سعادتی

  تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و قارچ میکوریز بر رشد و شاخص ¬ های فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش خشکی- سمیه عقلمند ینگجه

  تاثیر قارچ میکوریز بر زنده مانی و رشد گیاهچه حاصل از کشت بافت فلفل در شرایط تنش خشکی- مژگان انجیلی

  بررسی تاثیر کم آبیاری بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی " منصور اکبری

  تأثیر پیش ¬ تیمار و فرسودگی بذر بر مقاومت به تنش دمای پایین در گیاهچه ¬ های گوجه ¬ فرنگی- محمد نوروزی

  بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی شیکوره- حمیرا هادیزاده

  ارزیابی تاثیر کودهای بیولوژیک و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر رشد، عملکرد و اجزای اسانس مرزه- عزیزه فرجی مهمانی

  بررسی تاثیر پیش تیمار با تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی شاخص های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی بابونه اورا در شرایط تنش خشکی – رقیه حلقومی

  تأثیر پیوند و پسماند کمپوست قارچ بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت گوجه ¬ فرنگی- محسن دهقانی تفتی

  اثرات پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال های بامیه ( Abelmoschus esculentus L. ) در شرایط دمای پایین - سمیه بهادری

  تأثیر پیوند و مقادیر ورمی­کمپوست بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای- کبری عبدالهی

  تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر رشد، نمو، عملکرد و کیفیت گیاه اسفناج- حمید نوروزی

 بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد و گلدهی آنتوریوم در کشت خاکی -صادق ولیلو

بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد و گلدهی شیپوری در کشت خاکی -علی ماهر   

:: ::
University of Mohaghegh Ardabili
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.217 seconds with 767 queries by AWT YEKTAWEB 2563