[صفحه اصلی ]     [ English ]  
Faculty of Technical and Engineering
Section Home Section Information Section Contact   دانشکده فنی - مهندسی     Faculty of Technical and Engineering   Section english Home
:: ورود به سیستم آموزشی گلستان سیستم اتوماسیون اداری داخل دانشگاه سیستم اتوماسیون تغذیه پورتال کتابخانه دیجیتالی ::
بخش‌هاي اصلي
معرفی دانشکده::
معاونین دانشکده::
معرفی افراد::
گروه های آموزشی::
مدیریت گروه ها::
آزمايشگاه ها و کار گاه ها::
اخبار دانشکده::
اطلاعيه جلسات دفاع::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
کنفرانس و سمينار ها

اولين کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنيک ايران

نجمين کنفرانس بين‌المللی توسعه پايدار و عمران شهری

ژورنال ها
ژورنال مهندسی برق
:: خوش آمديد ::
 
نماي دانشكده فني و مهندسي
نماي دانشكده فني و مهندسي
نماي دانشكده فني و مهندسي
نماي كلاس دانشكده فني و مهندسي
نماي كلاس دانشكده فني و مهندسي
نماي داخلي مركز رايانه دانشكده
نماي داخلي مركز رايانه دانشكده
نماي ساختمان گروه مهندسي معماري
نماي داخلي ساختمان گروه مهندسي معماري
نماي داخلي كلاس ساختمان گروه معماري
 

**********************************************************************************************
jQuery UI Accordion - Default functionality

مهندسی برق و کامپيوتر

AWT IMAGE 1393/11/27 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مرتضی باقری
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مرتضی باقری دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " مدلسازی از منابع انرژی و مديريت آنها با استفاده از الگوريتم فازی برای درايو خودروی هيبريدی کنترل شده به روش DTC "
AWT IMAGE 1393/10/30 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم ژيلا عظيم زاده
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم ژيلا عظيم زادهدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپيوتر - معماری کامپيوتر ، تحت عنوان " ارزيابی کيفيت تصاوير مبتنی بر ROI با الگوريتم NR"
AWT IMAGE 1393/10/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بهزاد عسکری
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بهزاد عسکری دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " برنامه ريزی توسعه شبکه های انتقال قدرت در سيستم های تجديد ساختار يافته با استفاده از روش برنامه ريزی با قيود متوازن (MPEC) "
AWT IMAGE 1393/10/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای حمزه آريان پور
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای حمزه آريان پور دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " طراحی کنترل کننده فازی PID بهينه ولتاژ - فرکانس برای افزايش پايداری ريز شبکه ها "
AWT IMAGE 1393/10/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مسعود عليلو توتونچی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقاي مسعود عليلو توتونچی دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " جايابی بهينه ادوات حفاظتی و خازن برای افزايش بهره وری سيستم های توزيع با منابع توليد پراکنده "
AWT IMAGE 1392/12/17 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم فاطمه معزز

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم فاطمه معزز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپيوتر - معماری سيستم های کامپيوتری، تحت عنوان " يک رويکرد مبتنی بر نظريه بازی ها برای مديريت انرژی در شبکه ها حسگر بی سيم"


AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای امير پرويز نادری

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای امير پرويز نادری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " مديريت توان در شبکه هوشمند با استفاده از مکانيزم چند عاملی "

 


AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم سميرا حامد

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم سميرا حامد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپيوتر - معماری سيستم های کامپيوتری، تحت عنوان " استفاده از مدل های کارايی برای بهبود الگوريتم RED ".

 


AWT IMAGE 1392/11/29 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم ليلا مراد
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم ليلا مراد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپيوتر - معماری سيستم های کامپيوتری تحت عنوان " تحليل و ارائه روش برای جبران خطای نرم در سيستم های ديجيتال "
AWT IMAGE 1392/11/28 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی پارسا
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی پارسا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق - قدرت تحت عنوان " بهبود عملکرد ديناميک موتور جريان مستقيم با استفاده از کنترل کننده های هوشمند PI/PID در سيستم محرکه موتور "

مهندسی شيمی

AWT IMAGE 1394/9/1 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای حسين مقدميان

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای  حسين مقدميان  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی پيشرفته تحت عنوان " بررسی آزمايشگاهی ايمنی گسترش شعله روی سوخت های مايع"


AWT IMAGE 1394/7/26 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای نادر صادقی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلي آقاي  نادر صادقي  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی پيشرفته تحت عنوان " مطالعه آزمايشگاهی رهش نيتروژن از کوره اوره با پوشش  ليگنين سولفونات"
AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم سمانه زنگی وند

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم سمانه زنگی وند دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی پيشرفته تحت عنوان " بررسی آزمايشگاهی و مدلسازی شعله ی سوخت های هيدروکربنی مايع در آتش استخری " در ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 15/12/1392 در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

 

ترکيب داوران به شرح ذيل می باشد:

 

1- دکتر آرش نجفی - استاد راهنمای اول

2- دکتر سيد سيامک اشرف تالش - استاد مشاور اول

3 - دکتر عليرضا مير اوليايی - داور داخلی

4 - دکتر امير حيدری - نماينده تحصيلات تکميلی


AWT IMAGE 1392/7/21 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم زهرا ناصری

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم زهرا ناصری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی پيشرفته تحت عنوان " نانو حامل های کامپوزيتی عامل دار شده برای داروسازی هدايت شده "


AWT IMAGE 1392/7/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم نازيلا نقدی

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم نازيلا نقدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شيمی پيشرفته تحت عنوان " بررسی آزمايشگاهی حذف آسفالتين به کمک نانو ذرات آهن "


مهندسی مکانيک

AWT IMAGE 1394/8/11 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مهدی بيژن

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقاي مهدی بيژن دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک تحت عنوان "مطالعه تاثير کسر گازهای سوخته روی سرعت سوختن هيدروژن - ايزواکتان"


AWT IMAGE 1393/11/8 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای احد کيانی

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای احد کيانی دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک تحت عنوان "مطالعه رفتار شکست بتن آسفالتی تحت بار گذاری مود ترکيبی I/III در دمای زير صفر درجه"


AWT IMAGE 1393/10/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مهدی مردمی بشير
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مهدی مردمی بشير دانشجوی ورودی سال 91 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک تحت عنوان "ارزيابی مدل سختی چابوشی در جمع شوندگی کرنش در لوله های زانويی تحت اثر خمش ديناميکی داخل صفحه و فشار داخلی يکنواخت "
AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مجيد انصاری

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای مجيد انصاری دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک- تبديل انرژی تحت عنوان "زمان بندی بهينه جرقه در نسبت تراکم ، نسبت هم ارزی و سرعت موتور معين برای سوخت ترکيبی بنزين- گاز طبيعی" .


AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای سيد اسماعيل حسينی پشته

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای سيد اسماعيل حسينی پشته دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک- تبديل انرژی تحت عنوان "بررسی کمی تاثير نوع سوخت و سرعت موتور روی بازده حجمی در موتور تک سيلندر پژوهشی CT300".


AWT IMAGE 1392/9/17 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی رستگاری

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی رستگاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک- تبديل انرژی تحت عنوان "بررسی اثرات استفاده از نانو سيالات در بهبود کارايی سيستم های گرمايش ساختمان"


AWT IMAGE 1392/6/20 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مريم اجری خامسلو
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مريم اجری خامسلو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک - ساخت و توليد، تحت عنوان " رفتار تغيير شکل های پيش رونده لوله های زانويی تحت فشار کربنی ساده تحت اثر ممان های مشابه اثرات زلزله ".
AWT IMAGE 1392/4/12 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای وحيد گلشن
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای وحيد گلشن دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک - ساخت و توليد تحت عنوان " تاثير ممان های ديناميکی در بررسی تغيير شکل های پيش رونده لوله های زانويی تحت فشار از جنس فولاد ضد زنگ" .
AWT IMAGE 1392/4/11 - جلسه ی دفاع پايان نامه تحصيلی آقای وحيد رضايی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای وحيد رضايی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانيک- تبديل انرژی تحت عنوان "بررسی طرح جديد پکيج توليد چندگانه بر اساس پيل سوختی"

مهندسی عمران

AWT IMAGE 1394/8/23 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای هادی جعفرنژاد نصرآبادی

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای  هادی جعفرنژاد نصرآبادی  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه ورودی سال 92  تحت عنوان " پالايش سلامتی سازه ها با استفاده از پاسخ ديناميکی"


AWT IMAGE 1394/4/30 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بابک شيری
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بابک شيری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " بررسی رفتار لوله های فولادی دوجداره پر شده با بتن "
AWT IMAGE 1394/4/8 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای ميرمصباح سينايی شريفی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای ميرمصباح سينايی شريفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " پيش بينی پارامتر تنش موثر خاک های غير اشباع در تنش قائم ويژه متفاوت با استفاده از برنامه ريزی ژنتيک ".
AWT IMAGE 1393/4/23 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بهزاد نوروزی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای بهزاد نوروزی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " مدلسازی عددی جريان روی سرريز کليد پيانويی انحنادار در پلان با استفاده از مدل عددی " .
AWT IMAGE 1392/12/7 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی علا

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای علی علا دانشجوی ورودی سال 90 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان " ارزيابی رفتار لرزه ای سازه های مجهز به آلياژ حافظه دار شکلی (SMA) " .

 


AWT IMAGE 1392/9/30 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای سعيد حاجی محمدی
جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقاي سعيد حاجی محمدي  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - خاک و پی تحت عنوان "بررسی منحنی تنش - کرنش و تراکم خاک های اطراف شمع ها به وسيله انفجار زير سطحي  " 


AWT IMAGE 1392/9/25 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای شهزاد انبير

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی آقای شهزاد انبير دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با تغيير نوع همگرايی يا واگرايی سيستم مهاربندی در ارتفاع سازه "


AWT IMAGE 1392/9/10 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مينا غفارزاده ملاباشی

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مينا غفارزاده ملاباشی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " ارزيابی اقتصادی اعمال ضوابظ طرح لرزه ای مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ايران در طراحی سازه های فلزی "


AWT IMAGE 1392/8/11 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم کبری عاقبتی

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم کبری عاقبتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " بررسی قابليت ميراگرهای ويسکوز مايع در بهسازی لرزه ای قابهای بتن مسلح "


AWT IMAGE 1392/7/30 - جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مريم پرورش

جلسه دفاع از پايان نامه تحصيلی خانم مريم پرورش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله تحت عنوان " طراحی مکانيزم نيمه فعال ستون مايع ميراگر چندگانه برای سازه های غير خطی"


مهندسی معماری

ورود كاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازيابی رمز عبور
::
پيوندهای مفيد

AWT IMAGE

AWT IMAGE

::
Faculty of Technical and Engineering
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.206 seconds with 1125 queries by AWT YEKTAWEB 2711