فرا رسیدن رمضان ماه میهمانی خدا و اجابت دعا، مبارک باد <a href="http://www.uma.ac.ir/index.php?site=science&slct_pg_id=58&sid=1&slc_lang=fa">دانشکده علوم  پابه</a> سردرب دانشگاه محقق اردبیلی کتابخانه مرکزی دانشگاه دانشکده علوم کشاورزی دانشکده  فناوری کشاورزی و منابع طبیعی مسجد دانشگاه
AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE
img_yw_news
یکشنبه 1393 تیر 22

برگزاری انتخابات اعضای هيأت مميزه دانشگاه

انتخابات اعضای کميسيون تخصصی و هيأت مميزه دانشگاه در روز يکشنبه مورخ 22 تيرماه در سالن اجتماعات شيهد خودسيانی دانشگاه برگزار گرديد... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1393 تیر 21

پايان مسابقه شطرنج جام رمضان کارکنان دانشگاه در رده آقايان

مسابقات جام رمضان کارکنان در رشته شطرنج با رقابت 16 نفر از اساتيد و کارمندان در 5 دور به روش سوئيسی برگزار گرديد... ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه 1393 تیر 19

ديدار سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی با خانواده دانشجوی شهيد احمد لطف حق

سرپرست دانشگاه محقق اردبيلی با خانواده دانشجوي شهيد احمد لطف حق ديدار کردند. در اين ديدار معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، فرمانده پايگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبيلی، جمعی از اعضای شورای پايگاه و مسئول بسيج دانشجويی استان اردبيل ايشان را همراهی می کردند... ادامه...

arshiv_news