AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE
img_yw_news
شنبه 1393 آبان 3

برگزاری مراسم طشت گذاری در مسجد دانشگاه

مراسم طشت گذاری سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين روز شنبه بعداز نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار گرديد. ادامه...

img_yw_news
شنبه 1393 آبان 3

دانشگاه محقق اردبيلی روز دوشنبه پذيرای 2 شهيد گمنام است

  رئيس شورای شهر اردبيل گفت: امسال در دهه اول محرم اردبيل ميزبان 6 شهيد گمنام خواهد بود....

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1393 آبان 3

گزارش تصويری از آماده سازی تپه نور الشهداء برای تشييع و تدفين شهدای گمنام

گزارش تصويری از آماده سازی تپه نور الشهداء برای تشييع و تدفين شهدای گمنام ادامه...

arshiv_news