AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵

دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی رتبه اول و سوم کنکور کارشناسی ارشد را کسب کردند

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵

توضیحات رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص ساختمان قدیمی مشرف به خوابگاه دانشجویی نمین

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵

مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵

مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

arshiv_news