AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

 

img_yw_news
یکشنبه 1394 مهر 12

نمايشگاه آموزش همگانی پيشگيری از آسيب های اجتماعی در دانشگاه محقق اردبيلی آغاز بکار کرد

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1394 مهر 12

جشن عيدسعيد غديرخم در دانشگاه محقق اردبيلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1394 مهر 12

نشست تخصصی «اوخشامالار» در دانشگاه محقق اردبيلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 مهر 11

ديدار ايثارگران دانشگاه با خانواده مرحوم عشقی

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 مهر 11

موافقت با ارتقای مرتبه هفت عضو هيأت علمی دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

arshiv_news