AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

کارگاه معصوم شناسی 6 در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

افتخار آفرینی تیم های ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات منطقه 2 کشور

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

مراسم تجلیل از برادر شهید مکانی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

انتصاب معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان اردبیل

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی با شهدای گمنام

ادامه...

arshiv_news