AWT IMAGE AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

 

img_yw_news
شنبه 1394 شهریور 7

انتخاب کانون بسيج اساتيد دانشگاه محقق اردبيلی به عنوان کانون نمونه کشوری

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 شهریور 7

بهره برداری از ساختمان سبلان دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 شهریور 7

تجليل از کارمندان نمونه و بازنشستگان دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 شهریور 7

اختتاميه دهمين همايش بين المللی ترويج زبان و ادب فارسی به ميزبانی دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه 1394 شهریور 5

برگزاری جشن ميلاد امام رضا(ع) در دانشگاه محقق اردبيلی

ادامه...

arshiv_news