بایگانی بخش اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 359 | تعداد کل بازدید های مطالب: 358,499 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ ثبت درخواست گروهی خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه متأهلی برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ تمدید مجدد ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ تمدید مجدد ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی برای اسکان میهمانان محترم در تابستان ۱۴۰۲

خدمات رفاهی دانشگاه محقق اردبیلی برای اسکان میهمانان محترم در تابستان ۱۴۰۲

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ تمدید ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ -

لیست اسامی داوطلبان و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی_رفاهی دانشجویان برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

لیست اسامی داوطلبان و زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی_رفاهی دانشجویان برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲  

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دوّمین اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دوّمین اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای-صنفی رفاهی دانشجویان برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال اوّل سال‌تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه در سامانۀ جدید صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیۀ ثبت درخواست خوابگاه در سامانۀ جدید صندوق رفاه دانشجویان  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام الکترونیکی وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیۀ تغییر سامانۀ صندوق رفاه دانشجویان  

img_yw_news
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تحویل خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ تحویل خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ ثبت‌نام خوابگاه برای نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱  

img_yw_news
شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه

اطلاعیۀ تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

اطلاعیۀ واریز اجاره‌بهاء خوابگاه برای نیم‌سال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اطلاعیۀ واریز اجاره‌بهاء خوابگاه برای نیم‌سال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ -

تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱

اطلاعیۀ تمدید زمان ثبت‌نام فراخوان سی‌امین جشنوارۀ انتخاب دانشجوی نمونه در سال ۱۴۰۱  

صفحه 1 از 15    
اولین
قبلی
1
...